Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
likeacat
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
likeacat
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
likeacat
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
likeacat
8466 be49 500
likeacat
8376 e624
likeacat
3673 77ff 500
Reposted fromNyks Nyks viapersona-non-grata persona-non-grata
likeacat
Reposted fromedson edson viagdziejestola gdziejestola
likeacat
likeacat
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
Reposted fromNoWindOnlyQuiet NoWindOnlyQuiet via28mm 28mm
likeacat
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vialifeless lifeless
likeacat
5968 d399 500
Reposted fromhagis hagis
likeacat
Każdy miewa przerwy w życiorysie.
Znika jak zaklęty, bierze złe zakręty. 
— Agnieszka Osiecka
6603 9dce
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viabanshe banshe
likeacat
Który to już raz? Który to już tydzień? Który kryzys? Który to już definitywny koniec?
— Łona i Webber "Ostatnia prosta"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viabanshe banshe
likeacat
0087 1bfb
Reposted fromlong-haired-men long-haired-men viabanshe banshe
likeacat
5578 7d36 500
Reposted fromM-M M-M viasmutnazupa smutnazupa
likeacat
likeacat
Czasem cisza jest brutalna
Ciężko mi to ukryć.

— Twenty One Pilots - Car Radio
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
likeacat
Reposted fromgruetze gruetze vianyaako nyaako
8395 da75
Reposted fromamatore amatore
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl