Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
likeacat
likeacat
Czasem cisza jest brutalna
Ciężko mi to ukryć.

— Twenty One Pilots - Car Radio
Reposted frompastelowe pastelowe viashitsuri shitsuri
likeacat
Reposted fromgruetze gruetze vianyaako nyaako
8395 da75
Reposted fromamatore amatore
likeacat

Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije. Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.

— Autor nieznany
Reposted fromrzzkropka rzzkropka viayveee yveee
likeacat
8009 db37
Reposted frompolciak polciak viayveee yveee
likeacat
0944 c9c4 500
THIS CATNIP IS AMAZING-DID YOU SEE THAT BRO?
Reposted fromfalconwing falconwing viacats cats
likeacat
likeacat
3411 498b 500
Reposted fromagathaa agathaa viagdziejestola gdziejestola
likeacat
3115 16c6
Reposted fromparkaboy parkaboy viagdziejestola gdziejestola
likeacat
chciałabym aby pojawił się ktoś, kto na moje 'nie' odpowie 'to poczekaj chwilę, może zaraz będzie -tak' i jak powiem 'nie umiem' to ten ktoś powie 'chodź, to się nauczymy'
Reposted fromgoldenowl goldenowl viatoniewszystko toniewszystko
likeacat
gdzieś pomiędzy
likeacat
likeacat
7166 dac7 500
likeacat
Trochę głupio byłoby zmarnować sobie życie, biorąc pod uwagę: "co powiedzą o tym ludzie."
Reposted frommyzone myzone viadotyk-dzwieku dotyk-dzwieku
likeacat
To moja wina, za bardzo się zaangażowałam
— chirurdzy
Reposted fromsfeter sfeter viapersona-non-grata persona-non-grata
likeacat
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialifeless lifeless
likeacat
4876 c038 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialifeless lifeless
likeacat
Jestem zmęczona. Naprawdę nie chcę już tak żyć. Jestem zmęczona udawaniem, że wszystko gra, bo wcale tak nie jest. Za każdym razem, kiedy się uśmiecham, czuję się tak, jakbym cię oszukiwała, ale nie wiem, jak inaczej żyć.
— Colleen Hoover – Losing Hope
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl