Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
likeacat
Mimo całego gówna dowiedzieć się, że komuś dziś ulżyło na mój widok.

...jak złapanie oddechu.
likeacat
Play fullscreen
Patrzę jak miesza się
to czego nie ma i to co jest
A potem kiedy mówię wprost
milczysz i odwracasz wzrok

Tysiąc wypitych razem kaw
głupi myślałem, że cię znam
W rzucaniu kamieniami słów
znowu przegrywam trzy do dwóch

Chociaż jak syreny
budzą mnie o tobie sny
Jedno wiem na pewno
nie chciałbym bez Ciebie

Niedogaszony pożar się tli 
patrzę i unoszę brwi
Za karę cisza, karą krzyk
chciałem raz wygrać - pozwól mi 

Każesz cofnąć się o metr 
i nie wiem jak powiedzieć "nie"
Więc gryzę wargę, burzę krew 
trzaskasz drzwiami a ja klnę

Chociaż jak syreny
budzą mnie o tobie sny
Jedno wiem na pewno
nie chciałbym bez Ciebie żyć
likeacat
Bywa również tak , że nie chce się odejść, ale nie można zostać.
Reposted fromizunia6644 izunia6644 viarisky risky
likeacat
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure vianezavisan nezavisan
likeacat
Nigdy pod wpływem chwili nie podejmuj decyzji o trwałych konsekwencjach.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
likeacat
8572 40ee
Reposted fromaammaazing aammaazing vianezavisan nezavisan
likeacat
Po raz pierwszy w życiu było mi wiosną tak ciężko i samotnie. Już wolałbym trzy razy z rzędu przeżyć luty.
— Haruki Murakami
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianezavisan nezavisan
likeacat
1415 428d 500
Reposted fromefekt-uboczny efekt-uboczny vianezavisan nezavisan
likeacat
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf vianezavisan nezavisan
likeacat
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście. A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
likeacat
Reposted fromgdziejestola gdziejestola via28mm 28mm
likeacat
I can't hold on to me
Wonder what's wrong with me
likeacat
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
likeacat
Śmierć nie jest największą stratą w życiu. Największą stratą jest to, co umiera wewnątrz nas, gdy żyjemy.
— Norman Cousins
Reposted fromzoou zoou viaschwarzerwolf schwarzerwolf
likeacat
7723 217d 500
Reposted fromwezuwia wezuwia viaschwarzerwolf schwarzerwolf
likeacat
likeacat
Reposted frombluuu bluuu
likeacat
1670 5bc8 500
Poświatowska
Reposted frommaardhund maardhund viaoversensitive oversensitive
likeacat
likeacat
4635 6f88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl