Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
likeacat
7879 19a1 500
kusząca propozycja, ale chyba jednak nie.
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
likeacat
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?
Reposted fromdreams-come-true dreams-come-true viabanshe banshe
likeacat
Jesteśmy chorobliwie uzależnienie od technologii. Nie musisz sobie akurat dzisiaj poradzić z życiem, bo przecież załadowałaś nowe piosenki, właśnie ściągasz dwa odcinki swojego ulubionego serialu i wymieniasz się SMS-sami z przyjaciółką. SMS-y są jak papierosy, internet - jak kofeina. To nie jest życie. To nędzna narracja na jego temat. Życie nie polega na konsumowaniu i używaniu elektronicznych produktów. To wszystko hałas. (...) Ten technologiczny konsumpcjonizm jest dobry, żeby zaspokoić chwilowe poczucie pustki, ale nie pomaga poradzić sobie z prawdziwą samotnością i izolacją.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viabanshe banshe
likeacat
9567 9837 500
Reposted fromtfu tfu viabanshe banshe
likeacat
Rzeczywistość już od jakiegoś czasu jest naprawdę pojebana.
— S.K. Tremayne
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
likeacat
1847 76f0
Reposted fromsavatage savatage viabanshe banshe
likeacat
7373 c0a0 500
Reposted frompiehus piehus viabanshe banshe
likeacat
9276 4131
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viabanshe banshe
8658 1dbc
Reposted fromdivi divi viabanshe banshe
likeacat
3640 caf4 500
Reposted fromdilma dilma viabanshe banshe
likeacat
2641 ed20
Reposted fromorchis orchis viabanshe banshe
likeacat
Reposted frombiru biru viabanshe banshe
7935 4204 500
Reposted fromessenceofnature essenceofnature viabanshe banshe
I hate small talk. I wanna talk about death, aliens, sex, what life means and why we are here.
— Me (via fxckingsinner)
Reposted fromkulamin kulamin viabanshe banshe
likeacat
Chciałabym czuć się dobrze w towarzystwie ludzi.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viabanshe banshe
likeacat
Jak mam o tobie zapomnieć? Jesteś częścią mnie. Żeby cię zapomnieć, musiałabym zapomnieć o sobie.
— Josephine Angelini
Reposted fromnaturalginger naturalginger viabanshe banshe
likeacat
To był długi tydzień. Już w środę wydawało mi się, że nie dożyję soboty.
— Stephenie Meyer
likeacat
I uwierz, nikogo nie obchodzi, że nie dajesz sobie rady.
likeacat
4785 5962 500
Reposted fromnyaako nyaako viapersona-non-grata persona-non-grata
likeacat
8466 be49 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl